Röda Draken 65 km

Röda Draken var ett längre lopp på 6.5 km. Banan var en del av Drakloppet, ett populärt Traillopp i Sundsvall fram till år 2015.