Börja orientera

Orientering-kvinn-aHur lär man sig orientera? Det är en del att veta om denna sport, vad som ingår, vilka distanser, klasser mer mera som finns. Ett sätt att lära sig mer är att gå med i en klubb, ett annat är att fortsätta läsa här.

Fem grundmoment

Orientering består av fem grundmoment, i alla fall om man ska förklara det enkelt. Det är bra att ha kunskaper om dessa moment och kunna använda den när du orienterar. Dessa fem punkter är:

  • Förstå var på kartan du är och vart du ska
  • Passa kartan
  • Välj och planera din väg
  • Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
  • Hitta/ta kontroller

Orienteringskartan som används är detaljerad och avbildar verkligheten. Ofta har den speciella symboler och färger som kallas för karttecken. Vanligaste kartskalorna inom orientering är 1:15.000 och 1:10 000. Det finns två typer av kompasser som kan användas. Den ena är tumkompass och den andra är linjalkompass. De fungerar ungefär på samma sätt. Dock väljer de flesta att använda sig av en tumkompass då den är lite smidigare och enklare.

Kontrollbeskrivningen som även kallas för kontrolldefinitionen, är en lapp som ska ge dig information som är detaljerad av banan och dess kontroller. Kontroller har specifika nummer, med en kodsiffra, det finns både på beskrivningen och på kontrollen. Kodsiffran har du för att kontrollera att du hamnat vid rätt kontroll. Kontrollbeskrivningen har även med övrig information om olika föremål som kontrollerna kan sitta på, som stenar, träd med mera.

Olika klasser

I orientering finns det generellt två klasser och det är tävlingsklass och motionsklass.  Klasser för tävling byggs på ålder och kön. Det finns idag klasser från 10 år upp till 95 år.Motionsorienteringen är uppbyggd på svårighetsgrad enligt en särskild skala med färger. Grön är enklaste och svart är svåraste. Tävlar du så finns det öppna klasser med olika längder och olika svårighetsgrader.